Ai ai ai ai

Ai ai ai ai
São Bento me chama
Ai ai ai ai
Meu sinhô me chamou
Ai ai ai ai
São Bento está chamando
Ai ai ai ai
São Bento me quer
Ai ai ai ai
Conforme a razão
Ai ai ai ai
Capoeira de Angola
Ai ai ai ai
Jogo com coraçao
Ai ai ai ai

Print Friendly, PDF & Email